fbpx

Robotics Việt Nam tuyển Quản Lý Cửa Hàng – Tháng 4/2020

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC : Phụ trách về việc thực hiện các chỉ tiêu doanh số của cửa hàng. Nhận chỉ tiêu doanh số theo kỳ từ cấp trên. Lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu doanh số. Phân chia chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên cụ thể. Đôn thúc và…