Hướng dẫn thiết lập kết nối cho Robot hút bụi Philips FC8832

Hướng dẫn thiết lập kết nối cho Robot hút bụi Philips FC8832. Kết nối Wifi với ứng dụng Philips Smartpro. Bạn có thể điều khiển toàn bộ hoạt động của máy qua ứng dụng này.

0

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.