Neato Robotics là một công ty chế tạo robot ở Newark, California. Sản phẩm của họ, máy hút bụi robot Neato XV-series, bắt đầu được bán vào năm 2010 với giá 399,00 đô la Mỹ. Công ty có khoảng 65 nhân viên. Công việc thiết kế được thực hiện ở California, với hợp đồng sản xuất tại Trung Quốc.